Röportaj: MediaCat

Pazarlamada Google olarak en çok hangi konulara yatırım yapıyorsunuz?

Odak noktalarımızı üç ayrı gruba göre bölümleyebiliriz. Birincisi bireysel kullanıcıların internetteki bilgilere hızlı ve kolayca erişebilmelerini ve aynı zamanda da internet bulutunda blog'dan fotoğrafa videoya kadar her türlü içeriği paylaşabilmelerini sağlayacak teknolojileri sunmak ve en etkin şekilde kullanabilmeleri için tanıtıcı çalışmalar yürütmek. İkincisi kurumların işlerini büyütebilmeleri, yeni müşterilere erişebilmeleri için online pazarlama teknolojilerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacak aktivitelere odaklanmak. Üçüncü odak noktamız ise global bir firma olmakla birlikte lokal düşünebilmek, lokal pazara uygun lokal dinamiklere uygun servisleri hayata geçirebilmek ve bunu başarmak için de farklı iş ortakları ile teknoloji ve içerik işbirliklerini hayata geçirmek.

Pazarlamada yeni stratejileriniz ürünleriniz olacak mı? Cevabınız evetse yeni uygulamalarınızın neler olacağından bahsedebilir misiniz?

Online pazarlama konusunda Google lider bir inovasyon firması. Hiç durmadan farklı pazarlama araçlarını portföyümüze katıyoruz. Bugün en önemle üzerinde durduğumuz konu Arama Motoru Pazarlaması dediğimiz, Google'ın pazar lideri olduğu ve her gün yüz milyonlarca insanın kullandığı arama motoruna entegre reklam teknolojisi olan Google AdWords. Bunun yanında mobil internet platformundan farklı portallere kadar her noktada zengin online pazarlama araçlarını kullanıma sunuyor. Google'ın çözümleri sadece arama ve reklam programları ile kısıtlı değil. E-posta çözümü olan Gmail, takvim çözümü olan Google Takvim, anında mesajlaşma yazılımı olan Google Talk, doküman yaratma ve paylaşım çözümü Google Dokümanlar, kurumlara kendi domain'leri altında bu yazılımları kullanmalarına olanak veren Google Apps gibi daha çok sayıda internet yazılımı ile bireylere ve kurumlara güç katmayı hedefliyoruz.

Online pazarlamada neler yapılabilir? Türkiye'de yeterince kullanılıyor mu?

Online pazarlama dendiğinde bahsettiğimiz resim çok geniş. Arama motoru tabanlı reklamlar, portallerde konuyla ilintili dinamik değişen reklamlar, banner reklamlar, video reklamları, gadget reklamları, blog reklamları gibi çok sayıda farklı uygulama söz konusu. Türkiye'deki toplam tüm mecralardaki reklam harcamasının 4.5 Milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Online pazarlamanın bundaki payı maalesef daha %1-2'ler seviyesinde. Türkiye'deki nüfusun %22'sinin internet kullanıcısı olduğunu düşünürsek, bu rakamın çok daha yukarı seviyelerde olması gerekir.

Online pazarlamanın riskleri ve avantajları nelerdir?

Online pazarlamanın risklerinden çok avantajları var. Birincisi çok daha hedefli bir pazarlama gerçekleştirilebiliyor. Bugün bir firma Google AdWord'ü kullanarak kullanıcı hangi kelimeleri aradığında reklamının gösterileceğini, hangi ülkelerde şehirlerde yapılan aramalarda reklamın gösterilmesini istediğini ve hatta arama yapan kullanıcının tercih ettiği dile göre bile hedef kitlesini belirleyebiliyor. İkinci avantajı online pazarlamanın çok daha ölçülebilir olması... kaç kişi reklamı gördü, kaç kişi tıkladı, tıklayanlardan kaçı servisinizi/ürününüzü satın aldı bilgilerine anında erişmek mümkün oluyor. Üçüncüsü ise bütçelerin çok daha esnek belirlenebiliyor olması. Risk tarafına bakarsak tüm reklam mecraları ile benzer bir risk söz konusu. O da doğru araçlar kullanılmadığı veya reklamın mesajı iyi oluşturulmadığı durumda reklam kirliliği içinde kaybolma riski.

Online pazarlamayı en iyi kullanma yöntemleri nelerdir?

Birincisi doğru araçları kullanmak. Bugün örnek olarak arama motoru tabanlı reklam aracı Google AdWords reklam kirliliğinden hem müşteriyi hem reklam vereni uzak tutarak doğru kişiye doğru mesajın doğru zamanda gitmesini sağlıyor. Bu konuda adwords.google.com sitesinden bilgi alabilmek mümkün. İkincisi ise mesajı doğru seçebilmek. Rekabet arttıkça, benzer konudaki mesajlar reklamlar çoğaldıkça potansiyel müşterilerin seçici algılama duvarlarını aşmak zorlaşmaya başladı. Onun için doğru araç ve doğru mesajı belirlemek daha da önem kazandı.

Pazarlama departmanızı oluştururken adaylarda aradığınız en önemli nitelikler nedir?

Yaratıcılık, tutku ve enerji, iletişim gücü. Her şeyin başında yaratıcılık, sınırların dışında düşünebilme yeteneği var benim bir pazarlama elemanında aradığım. Masanın üzerine elinizdeki markaları, pazarlama araçlarını, potansiyel iş ortaklarını, potansiyel müşterileri ve kaynaklarınızı yaydığınızda bunlara bakıp en etkili en farklılaştırıcı çalışmaları ortaya çıkarabilen, bunu tutku ve enerjiyle yapan ve iletişim gücüyle ilgili kişileri misyonuna inandıran, mesajını güçlü bir şekilde aktarabilen pazarlamacılar başarıya ulaşıyor.

İyi pazarlamayı nasıl tarif edersiniz?

İyi planlama, doğru hedef kitle, mesaj kirliliğinden kaçınarak odaklı faklılaştırıcı mesajlar, bunları en etkili şekilde eriştirecek pazarlama araçları, detaylı ölçümleme ve alınan sonuçlara göre planlarda iyileştirme. Bu döngüyü iyi oluşturmak ve markaya inanan yaratıcı bir ekiple bu planı hayata geçirmek... işte iyi pazarlama.

Mustafa İÇİL

Mustafa İçilComment