2015_12 (Digital African Summit) 40.jpg

İÇİL EĞİTİM ve DANIŞMANLIK

KONUŞMALAR (KEYNOTES)

Dijital çağda yeni nesil pazarlama trendleri, dijital dönüşüm, teknoloji trendleri ve inovasyon üzerine etkinlik konuşmaları ve panel moderasyonları.

WORKSHOP & EğitiMLER

Dijital Dönüşüm, dijital pazarlama, stratejik planlama, inovasyon, liderlik ve sunum teknikleri üzerine kurum içi workshop ve eğitimler.

Danışmanlık

Dijitalleşme, markalaşma, strateji oluşturma ve kurumsallaşma süreçlerinde yönetim danışmanlığı ve yönetici mentorluğu.

mustafaicil-keynote.jpg

KONUŞMA BAŞLIKLARI (KEYNOTES)

Dijital çağda yeni nesil pazarlama trendleri, dijital dönüşüm, teknoloji trendleri ve inovasyon üzerine etkinlik konuşmaları ve panel moderasyonları. Etkinliklerinize konuşmacı (keynote speaker) veya panel moderatörü olarak beni davet etmek isterseniz iletişim formunu doldurarak bana ulaşabilirsiniz. Bazı konuşma başlıklarımı altta görebilirsiniz. Bu başlıklar dışındaki içerik taleplerinizle ilgili de benimle iletişime geçebilirsiniz.

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAK

Son 10 yıl içinde Dijital Dönüşüme ayak uyduramayan birçok firma rekabetin gerisinde kalırken, hatta piyasadan silinirken, birçok yeni genç firmanın da yaratıcı iş modelleri ile dünyanın en değerli şirketleri arasına girdiğini görüyoruz. Şirket bünyelerinde dijital dönüşüm gündemin ilk sırasına otururken, her sektör, her departman ve her birey için ayrı bir anlam ifade edebiliyor. Nedir Dijital Dönüşüm? Günlük hayatımızı, tüketici davranışlarını, iş modellerini nasıl etkiliyor? Endüstri 4.0, Büyük Veri, Yapay Zeka, Nesnelerin Interneti (IOT) ve Blockchain gibi kavramlar bu resmin neresinde? Dijital dönüşümün liderleri kimler? Bu konuşmada bu sorulara yanıt bulacağız. Çevik olun ve dönüşümün gerisinde kalmayın. Dijital Dönüşüme Ayak Uydurun.

İNOVASYON ve YARATICILIĞI TETİKLEMEK

Rekabet avantajının ve farklılaşmanın yaratıcılık ve inovasyonun kesişiminden geçtiği bu dünyada bu iki kavramı yaşamımıza ve iş hayatımıza nasıl adapte ederiz? Bireylerden ekiplere şirket içinde inovasyon kültürü nasıl aşılanır? Birey olarak nasıl yaratıcı olabilirsiniz, ekip olarak yaratıcılık ve inovasyona nasıl engel değil destek olabilirsiniz, şirket kültürü inovasyonu nasıl destekler. Bu konuşmada, fikir yaratma sürecinden, yaratıcılığı inovasyona dönüştürme sürecine kadar birey olarak veya şirket olarak yaratıcılık ve inovasyon kavramlarını konuşacağız.

DİJİTAL ÇAĞDA YENİ NESİL PAZARLAMA

Geleneksel pazarlamanın temelleri değişmedi, ama dijital dünyanın sundukları ve yeni jenerasyonunun tüketim alışkanlıkları pazarlamaya yeni bir pencereden bakmayı gerektiriyor. Dijital Yerliler, Dijital Kaçaklar, Dijital Göçmenler kimlerdir? Yeni Nesil Pazarlama yaklaşımları neler ve pazarlama stratejilerimize nasıl adapte etmeliyiz?

DİJİTAL PAZARLAMADA BAŞARIYI ÖLÇÜMLEMEK

Dijital platformlarda davranış ve tepkileri ölçümleme amaçlı birçok veriye ulaşmak mümkün. Bu platformlarda yapılan yatırımlarımız hedeflenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını yeteri kadar takip edebiliyor musunuz? Başarıyı belirleyen metrikler neler olmalı? Dijital Pazarlamada ölçümlemeye nasıl yaklaşmamız lazım? 

VİRAL ETKİ YARATMAK

Dijital Pazarlama çalışmalarındaki en büyük hedefimiz mesajımızı kısa zamanda, etkili bir biçimde geniş kitlelere duyurabilmek. Yarattığımız dalganın geniş alanlara yayılmasını sağlamak. Referans Pazarlaması, Etkin Kişi (Influencer) Pazarlaması, Growth Hacking kavramları ne anlama geliyor? Bu yaklaşımlarla viral etki nasıl yaratılır? Viral çalışmalarda başarı nasıl tanımlanır?

mustafaicil-training.jpg

WORKSHOP & EĞİTİMLER

Dijital Dönüşüm, dijital pazarlama, stratejik planlama, inovasyon, liderlik ve sunum teknikleri üzerine kurum içi workshop ve eğitimler. Workshop ve eğitim taleplerinizle ilgili iletişim formunu doldurarak bana ulaşabilirsiniz. 

 

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Pazarlama yaklaşımları hızla geleneksel mecralardan dijital mecralara doğru kayarken, firmaların sağlam temellere dayalı dijital pazarlama stratejileri oluşturmaları gittikçe daha önem kazanıyor. Bu eğitim dijital pazarlamanın temellerini ve etkin, ölçülebilir dijital pazarlama stratejileri oluşturmanın yöntemlerini işliyor. Eğitim sonunda hedef katılımcıların değişik dijital pazarlama yaklaşımlarını, araçlarını, kavramlarını ve dijital stratejinin yapı taşlarını derinlemesine anlamalarını sağlamak.

İçerik:

 • Dijital Dönüşüm ve Yeni Pazarlama Trendleri

  • İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler

  • Dijital Dönüşüm ve Beraberinde Getirdiği Sorular

  • Dijital Dönüşümün 3 Yapıtaşı: İş Zekası, Çeviklik, Müşteri Odaklılık

  • Kurumlarda Dijital Dönüşümün Liderleri

  • Endüstri 4.0 ve Nesnelerin Interneti

  • Dijital Yerliler, Dijital Kaçaklar, Dijital Göçmenler

  • Dijital Dönüşümün Etkisinde Tüketici Davranışları

  • Yeni Pazarlama ve E-Ticaret Trendleri

 • İçerik Pazarlaması ve Web Siteleri

  • İçerik Stratejisini Tanımlamak ve Planlamak

  • Websitesi İçerik Planlaması

  • Yazılı ve Video Bloglar

  • Web Sitesi Tasarım Trendleri

  • Mobil Uyumluluk

  • E-Ticaret Yaklaşımları

  • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

 • Dijital Reklamcılık ve Trafik Yaratmak

  • Dijital Reklam Stratejileri

  • Lead Generation ve Lead Nurturing

  • E-Posta Pazarlaması (E-Bültenler)

  • Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

  • Yeniden Hedefleme (Remarketing)

  • Programatik Reklamlar

  • Hedef Sayfalar (Landing Pages)

 • Sosyal Medya Pazarlaması

  • Öne Çıkan Sosyal Medya Platformları

  • Sosyal Medya Stratejisini Oluşturmak

  • Sosyal Medyada Etkileşimi Sağlamak

  • Sosyal Medyada İletişimi Yönetmek

  • B2B Sosyal Platformlarda Sosyal Satış

  • Dijital Kimlik ve Dijitalde Kişisel Markalaşma

  • İtibar Yönetimi

 • Viral Etki

  • Viral Pazarlama

  • Referans Pazarlaması

  • Etkin Kişi (Influencer) Pazarlaması

  • Internet Dünyasında Fenomenler, Fikir Liderleri, Marka Elçileri

  • Viral Etki ile Viral Başarının Farkı

 • Dijital Pazarlamada Başarıyı Ölçümlemek

  • Hedefe Göre Metrikleri Belirlemek

  • Büyük Veri ve Pazarlama Veri Kaynakları

  • Örnek Pazarlama Kampanyası Ölçümleme Yaklaşımları

  • E-Ticaret Sitesinde Huni Analizi Yaklaşımı

 

STRATEJİK Pazarlama ve PLANLAMANIN TEMELLERİ

Bu eğitim, temel pazarlama kavramlarına ve Stratejik Pazarlama Planını oluşturan yapıtaşlarına odaklanmakta. Pazarlama yaklaşım, yöntem ve ipuçlarının paylaşıldığı bu eğitimde hedef, katılımcıların pazarlama kavramlarına hakimiyetini attırmak ve uygulamalı grup çalışmaları ile stratejik pazarlama planı oluşturma sürecini anlamalarını sağlamak. 

İçerik:

 • Stratejik Plan Nedir ve Yapıtaşları

 • Kurum Vizyonunu Oluşturmak

 • Pazar Takip Yöntem ve Araçları

 • Rekabet Analizi

 • SWOT Analizi

 • Segmentasyon Stratejileri

 • Hedef Belirleme

 • Vizyon, Strateji ve Taktik İlişkisi

 • Büyüme Stratejileri

 • Rekabet Stratejileri

 • Marka Değeri ve Yapıtaşları

 • Marka Konumlandırması

 • Fiyatlama Stratejileri

 • Pazarlama İletişimi Prensipleri

 • Başarıyı Ölçümleme

 

İNOVASYON VE YARATICILIĞI TETİKLEMEK

Rekabet avantajının ve farklılaşmanın yaratıcılık ve inovasyonun kesişiminden geçtiği bu dünyada bu iki kavramı yaşamımıza ve iş hayatımıza nasıl adapte ederiz? Bireylerden ekiplere şirket içinde inovasyon kültürü nasıl aşılanır? Birey olarak nasıl yaratıcı olabilirsiniz, ekip olarak yaratıcılık ve inovasyona nasıl engel değil destek olabilirsiniz, şirket kültürü inovasyonu nasıl destekler.

İçerik:

 • Yaratıcılık ve İnovasyon İlişkisi

 • Firmalarda İnovasyonun Farklı Yüzleri

 • Birey Olarak Daha Yaratıcı Olmak

 • Fikir Üretme Süreci

 • Yaratıcılığı Engelleyen ve Tetikleyen Etkenler

 • Asit Testi ile Fikirleri Değerlendirmek

 • İnovasyonu Destekleyen Ekip Kültürü

 • Şirket Kültüründe İnovasyon

 • İnovasyon Kültüründen Örnekler

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI (WORKSHOP)

Dijital Dönüşüm şirketler için artık sadece bir rekabet avantajı elde etme aracı olmaktan çıktı, varlıklarını sürdürebilmek için bir gereklilik haline geldi. Bu workshop çalışması ile birlikte şirketin dijital dönüşümünde önceliklendirilecek fikirleri ortaya çıkarıyor olacağız.

İçerik:

 • Dijital Dönüşüm Yapı Taşları, Yaklaşımları ve Gelecek Haritası (DISRUPTION MAP)

 • Sektör/Şirket/Rekabet Analiz Çalışmaları (GAP ANALYSIS)

 • Dijital Dönüşüm Grup Çalışmaları (IDEATION)

 • Fikirlerin KPI'lara Göre Önceliklendirilmesi (PRIORITIZATION)

 • Fikirlerin Detaylandırılması ve Grup Değerlendirmeleri (PRESENTATION)

 • Zorluklar ve Sonraki Adımların Değerlendirilmesi (EVALUATION)

İNOVASYON ÇALIŞTAYI (WORKSHOP)

Bu workshop ile şirketinizin gelişim noktalarını belirleyip, grup çalışmaları ile yaratıcı fikirleri ortaya çıkarıyoruz. Şirketinizide yaratıcılık ve inovasyonu tetiklemek için ilk adımı bu workshop ile birlikte atıyoruz.

İçerik:

 • Yaratıcılık ve İnovasyonun Temelleri ve Gelecek Haritası (DISRUPTION MAP)

 • Gelişim Noktaları Analiz Çalışması (GAP ANALYSIS)

 • Yaratıcı Fikir Beyin Fırtınası Grup Çalışmaları (IDEATION)

 • Fikirlerin KPI'lara Göre Önceliklendirilmesi (PRIORITIZATION)

 • Fikirlerin Yönetici Sunumu Formatına Sokulması ve Paylaşım (PRESENTATION)

 • Zorluklar ve Sonraki Adımların Değerlendirilmesi (EVALUATION)

Liderlik ve Ekip Yönetimi

Bu eğitim başarılı liderlerin temel özelliklerine, iyi bir ekip kurmanın sırlarına, ekip motivasyonunu sağlamanın gerekliliklerine, etkili performans yönetimi ile çalışanların potansiyelini açığa çıkarma yöntemlerine ve yaratıcı bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli yönetim stratejilerine odaklanmakta. 

İçerik:

 • Yöneticilerin Karşılaştığı Zorluklar

 • Başarılı Liderliğin Yapıtaşları

 • Ekibe Doğru Kişileri Seçmek

 • İş Görüşmelerinde Değerlendirme

 • Farklı Organizasyon Yaklaşımları

 • Kişilik Özelliklerine Göre İletişim

 • Uzun Dönemli Vizyon Oluşturmak

 • Ekibe Yön Vermek

 • Ekipte Güven ve Motivasyonu Sağlamak

 • Performans Yönetim Süreç ve Yöntemleri

 • Başarıyı Ödüllendirme

 • Ekip Kariyer Planı Takibi

 • Yöneticiler ve Liderler Arasındaki Farklar

 • Yenilikçi Lider

 • Birey olarak daha yaratıcı olmak

 • Ekibin yaratıcılığını desteklemek

 • Yaratıcılığı inovasyona çevirmek

 

SUNUM TEKNİKLERİ

Şirket içi toplantılarda, müşteri toplantılarında, etkinliklerde başarılı ve etkili bir sunum yapabilmenin hazırlıktan aktarıma kadar temel kurallarını öğretmek ve uygulamalı olarak sunum tekniklerini geliştirmek.

İçerik:

 • Sunum Akışının ve İçeriğinin Planlaması

 • Etkinlik/Toplantı Öncesi Hazırlıklar

 • Beden Dili ve Ses Kullanımı

 • Sahne Hakimiyeti

 • Heyecanı Kontrol Etmek

 • Katılımı Sağlamak ve Yönetmek

 • Teoriyi Uygulamaya Çevirmek (video kayıtlı)

 • Beklenmedik Durumlarda Hakimiyeti Korumak

 • Kurumsal Sunumlara Hazırlık

 • Kurumsal Toplantılarda Akışı Yönetmek

 • Kurumsal Sunumlarda Soruları Adreslemek

 • Kurumsal Sunum Uygulamaları (video kayıtlı)

 
 
mustafaicil-consulting.jpg

DANIŞMANLIK

Dijitalleşme, markalaşma, strateji oluşturma ve kurumsallaşma süreçlerinde yönetim danışmanlığı veya yönetici mentorluğu almak isterseniz iletişim formunu kullanarak bana ulaşabilirsiniz.