WORKSHOP & EĞİTİMLER

Dijital Dönüşüm, dijital pazarlama, stratejik planlama, inovasyon, liderlik ve sunum teknikleri üzerine kurum içi workshop ve eğitimler. Workshop ve eğitim taleplerinizle ilgili iletişim formunu doldurarak bana ulaşabilirsiniz. 

Dijital DÖNÜŞÜM ve YENİ TRENDLER

Son 10 yıl içinde Dijital Dönüşüme ayak uyduramayan birçok firma rekabetin gerisinde kalırken, hatta piyasadan silinirken, birçok yeni genç firmanın da yaratıcı iş modelleri ile dünyanın en değerli şirketleri arasına girdiğini görüyoruz. Şirket bünyelerinde dijital dönüşüm gündemin ilk sırasına otururken, her sektör, her departman ve her birey için ayrı bir anlam ifade edebiliyor. Nedir Dijital Dönüşüm? Günlük hayatımızı, tüketici davranışlarını, iş modellerini nasıl etkiliyor? Yeni Trendler bu resimde nereye oturuyorlar?

İçerik:

 • Değişen İş Modelleri

 • Dijital Dönüşüm Nedir?

 • Dijital Dönüşümün Yapıtaşları: Büyük Veri, Kurumsal Zeka, Organizasyonel Çeviklik, Dönüşüm Kültürü

 • Teknoloji Trendleri: Endüstri 4.0, Nesnelerin Interneti, Yapay Zeka, Blockchain

 • Dijital Dönüşümde Başarı için Gerekenler

 • Yeni Pazarlama Trendleri

 • Müşteri Sadakatinin Yeni Yüzü

 • Pazarlamanın Değişen Kuralları

 • İlgi Ekonomisi

 • Multi-Channel'dan Omni-Channel'a

 • Yeni İletişim Kanalları

 • Z Jenerasyonunu Anlamak

 • Chatbot'lar

 • Pazarlamada Influencer Etkisi

 

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Pazarlama yaklaşımları hızla geleneksel mecralardan dijital mecralara doğru kayarken, firmaların sağlam temellere dayalı dijital pazarlama stratejileri oluşturmaları gittikçe daha önem kazanıyor. Bu eğitim dijital pazarlamanın temellerini ve etkin, ölçülebilir dijital pazarlama stratejileri oluşturmanın yöntemlerini işliyor. Eğitim sonunda hedef katılımcıların değişik dijital pazarlama yaklaşımlarını, araçlarını, kavramlarını ve dijital stratejinin yapı taşlarını derinlemesine anlamalarını sağlamak.

İçerik:

 • İçerik Pazarlaması ve Web Siteleri

  • İçerik Stratejisini Tanımlamak ve Planlamak

  • Websitesi İçerik Planlaması

  • Yazılı ve Video Bloglar

  • Web Sitesi Tasarım Trendleri

  • Mobil Uyumluluk

  • E-Ticaret Yaklaşımları

  • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

 • Dijital Reklamcılık ve Trafik Yaratmak

  • Dijital Reklam Stratejileri

  • Lead Generation ve Lead Nurturing

  • E-Posta Pazarlaması (E-Bültenler)

  • Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

  • Yeniden Hedefleme (Remarketing)

  • Programatik Reklamlar

  • Hedef Sayfalar (Landing Pages)

 • Sosyal Medya Pazarlaması

  • Öne Çıkan Sosyal Medya Platformları

  • Sosyal Medya Stratejisini Oluşturmak

  • Sosyal Medyada Etkileşimi Sağlamak

  • Sosyal Medyada İletişimi Yönetmek

  • B2B Sosyal Platformlarda Sosyal Satış

  • Dijital Kimlik ve Dijitalde Kişisel Markalaşma

  • İtibar Yönetimi

 • Viral Etki

  • Viral Pazarlama

  • Referans Pazarlaması

  • Etkin Kişi (Influencer) Pazarlaması

  • Internet Dünyasında Fenomenler, Fikir Liderleri, Marka Elçileri

  • Viral Etki ile Viral Başarının Farkı

 • Dijital Pazarlamada Başarıyı Ölçümlemek

  • Hedefe Göre Metrikleri Belirlemek

  • Büyük Veri ve Pazarlama Veri Kaynakları

  • Örnek Pazarlama Kampanyası Ölçümleme Yaklaşımları

  • E-Ticaret Sitesinde Huni Analizi Yaklaşımı

 

E-TİCARET TRENDLERİ ve STRATEJİLERİ

E-Ticaret tüm sektörlerin iş yapış tarzını ve sadece müşterileriyle değil aynı zamanda da paydaşlarıyla çalışma süreç ve stratejilerini kökten değiştirmeye başladı. E-Ticaret dünyasının yeni trendlerini, e-ticareti iş modellerinize entegre etmenin yöntemlerini, e-ticaret sitelerinin yapıtaşlarını, e-ticaret çözümlerinde başarının gerekliliklerini bu eğitimde tüm detaylarıyla öğreneceksiniz.

İçerik:

 • Yeni E-Ticaret Trendleri

 • E-Ticaret Modelleri (B2B, B2C, C2C, Marketplace)

 • E-Ticaret Tasarım Yaklaşımları (UX/UI Tasarım Süreçleri ve Teknolojik Gereklilikler)

 • E-Commerce Mobil Uygulama Stratejileri

 • E-Ticaret İçerik Stratejisi

 • Call-to-Action Yöntemleri

 • Sadakat Programları

 • E-Ticaret Funnel Analizi / Analytics

 • E-Ticaret Siteleri için KPI Belirleme ve Raporlama

 • Landing Page Tasarımı

 • Lead Generation

 • Davranışsal Pazarlama

 • Ödeme Yöntemleri ve Çalışma Şekilleri

 • Ajanslarla Performans Yönetimi

STRATEJİK Pazarlama ve PLANLAMANIN TEMELLERİ

Bu eğitim, temel pazarlama kavramlarına ve Stratejik Pazarlama Planını oluşturan yapıtaşlarına odaklanmakta. Pazarlama yaklaşım, yöntem ve ipuçlarının paylaşıldığı bu eğitimde hedef, katılımcıların pazarlama kavramlarına hakimiyetini attırmak ve uygulamalı grup çalışmaları ile stratejik pazarlama planı oluşturma sürecini anlamalarını sağlamak. 

İçerik:

 • Stratejik Plan Nedir ve Yapıtaşları

 • Kurum Vizyonunu Oluşturmak

 • Pazar Takip Yöntem ve Araçları

 • Rekabet Analizi

 • SWOT Analizi

 • Segmentasyon Stratejileri

 • Hedef Belirleme

 • Vizyon, Strateji ve Taktik İlişkisi

 • Büyüme Stratejileri

 • Rekabet Stratejileri

 • Marka Değeri ve Yapıtaşları

 • Marka Konumlandırması

 • Fiyatlama Stratejileri

 • Pazarlama İletişimi Prensipleri

 • Başarıyı Ölçümleme

 

İNOVASYON VE YARATICILIĞI TETİKLEMEK

Rekabet avantajının ve farklılaşmanın yaratıcılık ve inovasyonun kesişiminden geçtiği bu dünyada bu iki kavramı yaşamımıza ve iş hayatımıza nasıl adapte ederiz? Bireylerden ekiplere şirket içinde inovasyon kültürü nasıl aşılanır? Birey olarak nasıl yaratıcı olabilirsiniz, ekip olarak yaratıcılık ve inovasyona nasıl engel değil destek olabilirsiniz, şirket kültürü inovasyonu nasıl destekler.

İçerik:

 • Yaratıcılık ve İnovasyon İlişkisi

 • Firmalarda İnovasyonun Farklı Yüzleri

 • Birey Olarak Daha Yaratıcı Olmak

 • Fikir Üretme Süreci

 • Yaratıcılığı Engelleyen ve Tetikleyen Etkenler

 • Asit Testi ile Fikirleri Değerlendirmek

 • İnovasyonu Destekleyen Ekip Kültürü

 • Şirket Kültüründe İnovasyon

 • İnovasyon Kültüründen Örnekler

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI (WORKSHOP)

Dijital Dönüşüm şirketler için artık sadece bir rekabet avantajı elde etme aracı olmaktan çıktı, varlıklarını sürdürebilmek için bir gereklilik haline geldi. Bu workshop çalışması ile birlikte şirketin dijital dönüşümünde önceliklendirilecek fikirleri ortaya çıkarıyor olacağız.

İçerik:

 • Dijital Dönüşüm Yapı Taşları, Yaklaşımları ve Gelecek Haritası (DISRUPTION MAP)

 • Sektör/Şirket/Rekabet Analiz Çalışmaları (GAP ANALYSIS)

 • Dijital Dönüşüm Grup Çalışmaları (IDEATION)

 • Fikirlerin KPI'lara Göre Önceliklendirilmesi (PRIORITIZATION)

 • Fikirlerin Detaylandırılması ve Grup Değerlendirmeleri (PRESENTATION)

 • Zorluklar ve Sonraki Adımların Değerlendirilmesi (EVALUATION)

İNOVASYON ÇALIŞTAYI (WORKSHOP)

Bu workshop ile şirketinizin gelişim noktalarını belirleyip, grup çalışmaları ile yaratıcı fikirleri ortaya çıkarıyoruz. Şirketinizide yaratıcılık ve inovasyonu tetiklemek için ilk adımı bu workshop ile birlikte atıyoruz.

İçerik:

 • Yaratıcılık ve İnovasyonun Temelleri ve Gelecek Haritası (DISRUPTION MAP)

 • Gelişim Noktaları Analiz Çalışması (GAP ANALYSIS)

 • Yaratıcı Fikir Beyin Fırtınası Grup Çalışmaları (IDEATION)

 • Fikirlerin KPI'lara Göre Önceliklendirilmesi (PRIORITIZATION)

 • Fikirlerin Yönetici Sunumu Formatına Sokulması ve Paylaşım (PRESENTATION)

 • Zorluklar ve Sonraki Adımların Değerlendirilmesi (EVALUATION)

Liderlik ve Ekip Yönetimi

Bu eğitim başarılı liderlerin temel özelliklerine, iyi bir ekip kurmanın sırlarına, ekip motivasyonunu sağlamanın gerekliliklerine, etkili performans yönetimi ile çalışanların potansiyelini açığa çıkarma yöntemlerine ve yaratıcı bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli yönetim stratejilerine odaklanmakta. 

İçerik:

 • Yöneticilerin Karşılaştığı Zorluklar

 • Başarılı Liderliğin Yapıtaşları

 • Ekibe Doğru Kişileri Seçmek

 • İş Görüşmelerinde Değerlendirme

 • Farklı Organizasyon Yaklaşımları

 • Kişilik Özelliklerine Göre İletişim

 • Uzun Dönemli Vizyon Oluşturmak

 • Ekibe Yön Vermek

 • Ekipte Güven ve Motivasyonu Sağlamak

 • Performans Yönetim Süreç ve Yöntemleri

 • Başarıyı Ödüllendirme

 • Ekip Kariyer Planı Takibi

 • Yöneticiler ve Liderler Arasındaki Farklar

 • Yenilikçi Lider

 • Birey olarak daha yaratıcı olmak

 • Ekibin yaratıcılığını desteklemek

 • Yaratıcılığı inovasyona çevirmek

 

SUNUM TEKNİKLERİ

Şirket içi toplantılarda, müşteri toplantılarında, etkinliklerde başarılı ve etkili bir sunum yapabilmenin hazırlıktan aktarıma kadar temel kurallarını öğretmek ve uygulamalı olarak sunum tekniklerini geliştirmek.

İçerik:

 • Sunum Akışının ve İçeriğinin Planlaması

 • Etkinlik/Toplantı Öncesi Hazırlıklar

 • Beden Dili ve Ses Kullanımı

 • Sahne Hakimiyeti

 • Heyecanı Kontrol Etmek

 • Katılımı Sağlamak ve Yönetmek

 • Teoriyi Uygulamaya Çevirmek (video kayıtlı)

 • Beklenmedik Durumlarda Hakimiyeti Korumak

 • Kurumsal Sunumlara Hazırlık

 • Kurumsal Toplantılarda Akışı Yönetmek

 • Kurumsal Sunumlarda Soruları Adreslemek

 • Kurumsal Sunum Uygulamaları (video kayıtlı)