Röportaj: TÜBİYAD

Türkiye’nin telekom ve bilişim merkezi olması için önem verilmesi gereken öncelikli çalışmalar nelerdir?

Türkiye’nin bu alanlarda bir merkez haline gelmek için yüksek bir potansiyeli var. AR-GE’ye yatırım yapılması, “yerli silikon vadisi” kurulması, devletin yeni kurulan şirketlere teşvik yardımı yapması gibi girişimlerin yanı sıra, yerli işgücüne yatırım yapılması ve yabancı şirketlerin Türkiye’de kalıcı yatırımlar yapması için temaslarda bulunmak da özellikle bilişim sektörünün gelişimi için çok önemli.

Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda internet ve bilişim sektörlerinde hangi alanlarda nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olacağını düşünmektedir?

Türkiye’de hali hazırda bilişim ve internet sektörlerinde yetişmiş, kaliteli bir insan kaynağı mevcut. Gelişmeye devam eden sektörlerden bahsettiğimiz göz önünde bulundurulunca, gerek donanım, gerekse yazılım alanlarında nitelikli insanlara önümüzdeki 5 yılda da ihtiyaç olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda gerekli imkanlar yaratılırsa Türkiye de yazılım alanında söz sahibi bir ülke konumuna gelebilir.

Yerli sermayeli internet sitelerinin dünya çapında tanınır olmasını sağlamak için hangi çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini düşünmektedir?

Yerli sermayeli internet girişimcilerinin dünya çapında iş yapar hale gelebilmeleri için sektörü çok iyi analiz etmeleri, yerli/yabancı rakiplerini yakından tanımaları ve yurt dışın¬daki trendleri yakından takip etmeleri gerekiyor. İster teknik açıdan, isterse kullanıcı dostu tasarım açısından olsun, uluslararası standartlara uygun ve küresel çaptaki müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek bir site oluşturmak çok önemli. Tabii girişimin arkasındaki fikrin bir orijinal bir yönünün, diğerlerinden öne çıkan bir farkının olması başarıya giden yolu biraz daha açıyor. Pazarlama ve tanıtım çalışmaları bunlardan sonra geliyor.

Türkiye’de Internet sektöründe yeterli ve nitelikli firmanın olduğuna inanmakta mıdır? Türkiye olarak hangi alanlarda internet firmalarına ihtiyaç duymaktayız?

Türkiye’de internet sektörü hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Yani sektördeki firmaların sayısı da, niteliği de sürekli artıyor. Fakat şimdiye kadar daha çok yerli girişimcilerin yurtdışındaki iş modellerini alıp Türkiye’ye uyarladığına şahit olduk. Orijinal ve yenilikçi fikirlerle sektöre dünya çapında yenilik getirecek internet firmalarına ihtiyaç var.

İnternet sektöründe doğru gelir modelinin kurulması için neler yapılması gerektiğine inanmaktadır?

Doğru gelir modeli, söz konusu şirketin özelliklerine göre belirlenir ve oluşturulan sitenin içeriği, yapısı ve hedef kitlesiyle uygun bir çizgide olmalıdır. Ürün veya hizmet satışı mı gerçekleşiyor, reklam satışı mı gerekli, lisanslı içerik üzerinden mi gelir elde edilecek? Veya karma bir model mi gerekli? Hangi gelir modelinin veya model bileşimlerinin seçilmesi gerektiğini saptamak için farklı senaryoların ele alınması yararlı olacaktır.

E-ticaretin artması için ödeme sistemlerimizin yeterli olduğuna inanmakta mıdır? Bu kapsamda geliştirilmesi gereken öncelikli çalışmalar nelerdir?

Türkiye, e-ticarette ödeme sistemleri konusunda gelişmeye devam eden ve dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip ederek kısa sürede uygulamaya geçiren bir ülke. İstenilen düzeye gelebilmek için toplumun internet okur-yazarlığının artırılması, e-ticaret yapanların eğitilmesi, e-KOBİ inisiyatiflerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada bankalara da büyük görev düşüyor. Güvenli ödeme uygulamalarının müşterilere daha çok tanıtılması, açıklanması ve kullanışlılıklarının artırılması, bir anlamda kullanıcıların internet üzerinden yapılan satın alma işlemlerine güven duymasının sağlanması çok önemli. BKM verilerine göre e-ticareti denemiş kullanıcıların %90’ından fazlası bu deneyimlerini olumlu değerlendiriyor ki bu e-ticaret adına önemli bir sonuç. Diğer yandan ise internetten yapılan ticareti teşvik edici desteklerin de gerekli olduğuna inanıyorum.

En sevdiği 2 renk nedir?

Her renk bulunduğu ortama göre güzellik kazanır. Nerede, neyin üzerinde, kimin üzerinde gibi sorularla eşleştiğinde renk sevgisini net olarak dile getirmek mümkün olur. Bu bağlamda her renk güzeldir ☺

En sevdiği özlü söz nedir?

Yaşamınızı kazanmaya çalışırken hayatınızı yaşamayı unutmayın...

Mustafa İÇİL

Mustafa İçilComment