Röportaj: Posta Gazetesi

Türk esnafının internet kullanma alışkanlığı konusunda bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Türkiye dünyada en çok Internet kullanıcısı olan ilk 15 ülke içinde. ComScore rakamlarına göre Avrupa’da bilgisayar başında en çok zaman geçiren ülkeyiz. Türkiye’deki geniş bant erişim aboneliklerinin 7.5 milyon rakamlarına kısa zaman içinde ulaşmış olması gene ne kadar aktif Internet kullanıcıları olduğumuzu gösteriyor. Bu rakamlar hem son kullanıcıların hem firma çalışanlarının kullanım alışkanlıklarının bir yansıması.

Internet’i en çok bilgi aramak için kullanıyoruz. Dünyada bir gün içinde yapılan arama sayısı 4 milyarın üzerine çıkmış durumda. Türkiye’de de bu rakam çok yüksek. Internet’in ikinci büyük kullanım amacı ise mesajlaşma. Bundan 10-15 yıl önce firmalara neden e-posta adresleri olması gerektiğini, iletişim ve erişilebilirlik için Internet’in önemini anlatırken bugün kartvizitinde e-posta adresi olmayan kişi sayısı çok az.

Bütün bunlara baktığımızda kullanıcı olarak Internet’ten çok iyi faydalandığımızı söyleyebilirim ama firmalar Internet üzerindeki bu dinamiği kendi avantajlarına daha çok yeterli kullanamıyorlar.

Türkiye’de web sitesi sahibi esnaf sayısı nedir?

Türkiye’deki 2 milyon küçük ölçekli işletmenin yaklaşık dort yüz bin kadarının web sitesi sahibi olduğunu tahmin ediyoruz.

Esnaf web sitesini etkin olarak kullanabiliyor mu?

Birçok firma artık web sitelerini olmazsa olmaz olarak görmeye başladı. Bu konuda bilinç gittikçe artmaya başladı. Internet’i etkin kullanan firmaların yakaladıkları başarılar da bu değişime büyük destek oluyor. Bu işin pozitif yanı ama bir diğer açıdan baktığımızda mevcut web sitelerinin muhtemelen yarısına yakınının kısıtlı bilgiye ve statik bir içeriğe sahip olduğunu görüyoruz. Yani web sitesi sahibi olmak konusunda daha katedilecek çok yol olsa da trend olumlu ama bunu nasıl en iyi şekilde yapacakları konusunda firmaları bilinçlendirici çalışmalar yapmak, bu konuda servis verecek uzman kanallar oluşturmak halen çok önemli. Bizim Google olarak önceliklendirdiğimiz ve enerji harcadığımız sertifikalı ajans kanalı oluşum ve KOBİ eğitim çalışmaları da bu boşluğu adreslemeyi amaçlıyor.

Web sitesi sahipliği esnafa neler kazandırır? Konuyla ilgili tasarı neler getirecek?

Web siteleri firmaların mevcut ve yeni müşterilere erişmeleri için, marka kimliklerini yansıtmaları için, kendilerini ve serviseri anlatmaları için, iletişim kurmaları için kullanabilecekleri en etkili. Milyonlarca kişi her gün ilgilendikleri servisler ve ürünler hakkında, bilgi almak istedikleri konular hakkında Internet’de arama yapıyorlar. Aradıklarının yanıtı sizde ise, doğru hedef kitlenizin size rahatça ulaşabilmesini istiyorsanız, yeni müşteriler edinmek, mevcut müşterilerinize etkileşimli bir platformda daha zengin servis vermek istiyorsanız web sitenizi özenle oluşturmanız ve içeriğini dinamik ve güncel tutmanız önemli.

Internet’i etkin kullanan firmaların rakiplerinin bir kademe daha önüne geçtiğini birçok örnekte görüyoruz. Web siteleri ve Internet üzerinden yapılan pazarlama çalışmaları en yüksek geri dönüşüm sağlayan yatırımlar diyebiliriz.

Dünyada küçük işletmelerin internet kullanımı ile ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Gelişmiş ülkelerin hepsinde ve gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda, küçük işletmelerin internet kullanımına verdiği önem gün geçtikçe artıyor. Internet reklamcılığı gözüyle bakarsak, gelişmiş ülkelerde toplam reklam harcamalarının %20’ye yakını, bazı pazarlarda daha fazlası Internet’e harcanıyor. Bu rakam Türkiye’de %10 civarında. Ama bu noktaya üç sene önceki %2-3 seviyelerinden geldiğimiz düşünülürse durum umut verici.

Esnafa ticari faaliyetlerinde internet kullanma alışkanlığı kazandırmak için neler yapılmalıdır?

Gerek uluslar arası alanda gerekse Türkiye’de ticari faaliyetlerinde interneti kullanarak başarıyı yakalamış küçük şirketlerin örnekleri gün geçtikçe artıyor. Bunlar, çeşitli medya kanalları aracılığıyla tanıtılmalı, esnaf çeşitli yollarla bilgilendirilmeli, internet kullanımının önemi konusunda bilinci artırılmalıdır.

Google Türkiye olarak bu yıl özellikle odaklandığımız Türkiye çapında bir projemiz bulunuyor. 2010 yılı sonuna kadar 6000’den fazla KOBİ’ye internetin sağladığı avantajlardan faydalanarak işlerini nasıl büyütebilecekleri, potansiyel müşterilere internet üzerinden nasıl ulaşabilecekleri konusunda eğitim vermeyi amaçlayan bir proje başlattık. Proje “AdWords ile Başarının Temelleri“ adı altında toplam 47 ilde gerçekleştirilmek üzere devam ediyor. Arama motoru bazlı reklamcılık Türkiye’de birçok şirket tarafından yoğun olarak kullanılıyor ama hala Internet’i ve Internet pazarlama araçlarını yeterince etkin kullanmayan çok sayıda şirket var. Bu alandaki farkındalığın ve bilginin artması yönünde çalışıyoruz.

Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmaları yeterli görüyor musunuz?

Türkiye olarak bu konuda gidecek çok yolumuz olduğundan, yapılacak da daha çok şey olduğuna inanıyorum. Sevindirici olan bu konuda önceki yıllara oranla gittikçe daha çok girişim.

Mustafa İÇİL

Mustafa İçilComment