Önümüzdeki 10 Yıla Damga Vuracak 3 Teknoloji

Önümüzdeki 10 yıl içinde yaşam tarzımızı, çalışma yöntemlerimizi, sosyal yaşamımızı en çok etkileyecek üç teknolojiden bahsedebiliriz: Sanal Gerçeklik, Yapay Zeka ve Blockchain.

Sanal Gerçeklik gerçek yaşam ile sanal yaşamın arasındaki sınırları kaldıracak. Tüm duyularımıza hitap eden sanal gerçeklik uygulamaları, her bireye hayal ettikleri her deneyimi tatma şansını verirken, diğer taraftan sosyal hayatımızı da etkileyecek. Sanal dünyada kendimize ütopik bir yaşam kurabildiğimiz noktada, gerçek yaşama karşı algımız da değişecektir. Sanal Gerçeklik gerçek yaşamı desteklemek, psikolojik, duygusal sorunları çözümlemek, kendimizi her konuda kolayca geliştirebilmek için mi var olacak, yoksa tamamen gerçek yaşamın yerini almak için mi? Bu teknolojilerin fayda ve zararlarını önümüzdeki 10 sene içinde çok tartışacağız.

Yapay Zeka hayat kalitemizi arttırmak için var, ama tüm işleri yapay zeka ve robotların yaptığı bir dünyada, insanların rolünü yeniden tanımlamak gerekecek. Daha bugün bile yapay zeka ve otomasyon bir tarafta işsizliğe neden oluyor, diğer tarafta ise yeni iş kolları yaratıyor. Yeni yetkinliklere ihtiyaç artarken, bazı mevcut yetkinliklere ihtiyaç kalmıyor. Bu ikisi arasındaki denge bozuldukça, kesimler arası uçurumun artmaması için sosyal düzenin buna adapte edilmesi gerekecek.

Blockchain ise yeni veri depolama çözümlerinin ve iş akışlarının üzerinde kurgulanabileceği merkezi kontrolün olmadığı dağıtık bir altyapı. Özel verilerin korunmasının ve kişisel verilerin kontrolünün kişilerin kendilerinde olmasının gerekliliğini çok daha fazla konuştuğumuz bu dönemde Blockchain altyapılı kimlik ve veri yönetim sistemler çok gündemde. Önümüzdeki 10 yıl içinde Blockchain çözümleri her sektörde ve alanda kendini gösterecek. Blockchain yeni Internet ve uygulama platformu olacak.

Mustafa İÇİL
Strateji ve İnovasyon Danışmanı

Mustafa İçil1 Comment