İnsan Kaynakları Ekipleri için Dijital İletişim Stratejileri

Dijital İletişim ve Sosyal Medya Yönetimi’nden bahsedildiğinde konu hep pazarlama ekibinin ve kurumsal iletişim ekibinin bir sorumluluk alanı olarak algılanır. Her ne kadar marka iletişim stratejileri öncelikli olarak bu ekiplerin kapsama alanında olsa da, kanal ekiplerinden insan kaynaklarına kadar şirketlerdeki tüm ekiplerin, yeni iletişim stratejilerini kendi hedefleri doğrultusunda analiz edip kullanmaları artık kaçınılmaz. Gelin bu yazıda İnsan Kaynakları Profesyonelleri için dijital iletişimin ne anlama geldiğine bakalım.

Pazarlama ve Kurumsal İletişim ekipleri ürün ve servis bakış açısı ile marka iletişimine odaklanırken; İnsan Kaynakları ekipleri, şirkete doğru yetenekleri çekmek ve çalışan memnuniyetini sağlamak amacı ile marka değerini arttırmaya odaklanmaktadır. Şirketi “çalışılmak istenen” bir marka haline getirmek, yani bir başka deyişle “İşveren Markası”nı güçlendirmek, İnsan Kaynakları ekiplerinin çizeceği iletişim stratejileri ile mümkün olabilir. İşte burada karşımıza iki ayrı kavram çıkıyor: “İşveren Markalaşması” (Employer Branding) ve “Çalışan Markalaşması” (Employee Branding). 

Bu kavramlardan ilki olan İşveren Markalaşması, ana markanın bir işveren olarak imajıdır ve firmanın çalışanlarına ne değerler sunduğu, nasıl bir çalışma ortamı yarattığı ve kariyer rotalarında nasıl destek olduğu gibi mesajları ön plana çıkarır. Bu mesajların sadece çalışanlara değil, çalışan adaylarına da doğru ve güçlü şekilde ulaştırılması, pazarlamanın kullandığı iletişim strateji ve araçlarının, İnsan Kaynakları ekipleri tarafından da etkin bir şekilde kullanılması ile mümkün olur. Zengin içerikli bir kariyer web sitesi, sosyal medyada İnsan Kaynakları mesajlarının paylaşımı, LinkedIn gibi platformlarda potansiyel adaylarla kurulan iletişim, dijital dünyanın İK stratejilerindeki yerini gösteren örneklerden sadece birkaçıdır.

İkinci kavram olan Çalışan Markalaşması ise firmada çalışan her bireyin, şirket değerlerini nasıl temsil ettiğini anlatır. Şirket üst yönetiminin LinkedIn ve benzeri platformlardaki profillerinin kalitesi, sosyal medya iletişiminde birey olarak yarattıkları imaj, şirketin dijital stratejilerine bir kullanıcı olarak yapabilecekleri katkılar, İşveren Markalaşması adına yapılan her çalışmanın başarı seviyesini birebir etkiler.

İnsan Kaynakları profesyonellerinin dijital ve sosyal medya iletişim araçlarını daha iyi anlamaları İşveren Markalaşması yolunda daha büyük adımlar atmalarına destek olacaktır. 

Not: Bu alanda seminer veya daha detaylı eğitim ihtiyaçlarınızda benimle iletişime geçebilirsiniz.

Mustafa İÇİL

Stratejik Pazarlama Danışmanı

Mustafa İçilComment