Birkaç Cümlede Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşümü çok konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Bugün bir çok firmanın gündeminde bu konuda bilinçlenmek ve iş stratejilerine entegre etmek var ama uygulama aşamasında bu firmaların çoğu temkinli ilerliyor. Dijital Dönüşüm üretimden müşteri iletişimine kadar hem iç hem dış tüm süreçlerde iş yapış tarzımızı ve kullandığımız araçları değiştirecek. 2019 yılı firmaların bu alanda düşünmenin ötesinde adım atmaya başladığı bir dönem olacak. Dijital dönüşümün temel çatısı veriyi doğru okumak ve yorumlamak üzerine kurulu olduğundan, firmaların yakın dönemde mevcut verileri konsolide edecek ve birbirleriyle ilişkilendirecek yazılımlara (büyük veri ve yapay zeka), veri toplamada kullanılacak teknolojilere (nesnelerin interneti) ve veri analist uzmanlarının istihdamına ağırlık verdiğini göreceğiz. Bu değişim ArGe, üretim, pazarlama, satış, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, finans ve diğer tüm departmanları etkileyecek. Dijital Dönüşüme ayak uyduramayan firmalar rekabetin gerisinde kalacak.

Mustafa İÇİL
Strateji ve İnovasyon Danışmanı

Mustafa İçilComment