2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg
2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg
2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg
2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg
2015_05 (IACDE) 01.jpg
2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg

İÇİL Eğitim ve Danışmanlık


SCROLL DOWN

İÇİL Eğitim ve Danışmanlık


İÇİL Eğitim ve Danışmanlık

ETKİNLİK SUNUMLARI

ETKİNLİK SUNUMLARI

ETKİNLİK SunumlaRI

Etkinliklerinizde marka, pazarlama, dijital ve sosyal medya, liderlik, inovasyon üzerine keynote sunumları ve panel moderasyonu.

EĞİTİM ve SEMİNERLER

EĞİTİM ve SEMİNERLER

EğitiM VE SEMİNERLER

Pazarlama, İletişim ve Yönetim Stratejileri üzerine çeşitli başlıklarda kurum içi eğitim ve seminerler. 

DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Danışmanlık

Yönetim, pazarlama, inovasyon ve diğer iş süreçlerinde strateji danışmanlığı ve mentorluk.

2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg

Etkinlik Sunumları


SCROLL DOWN

Etkinlik Sunumları


ETKİNLİK SUNUMLARI

 

TEKNOLOJİ ve TRENDLER

DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAK

"Teknolojinin yarattığı dijital dönüşüme farklı jenerasyonlar nasıl adapte oluyor? Dijital Yerliler, Dijital Kaçaklar, Dijital Göçmenler kimler? İş modelleri bu değişime nasıl ayak uyduruyor? Bu değişime biz birey olarak nasıl ayak uydurabiliriz? "

TEKNOLOJİ-İNSAN-YAŞAM ÜÇGENİ

"Giyilebilir teknolojilerden sanal gerçekliğe bilim kurgu filmlerinin gerçek olduğu bu dünyada hangi teknoloji trendleri bizleri bekliyor ve bu değişim teknoloji, insan ve yaşam üçgeninde nasıl dengesini bulacak..."

C JENERASYONUNU ANLAMAK

"Artık jenerasyonları çağlar değil yaşam tarzları ayırıyor. Tüm jenerasyonlar iletişimin, paylaşımın ve yaratıcılığın temel olduğu, birbiri ile sürekli bağlı C jenerasyonunda birleşiyor. Kimdir bu C jenerasyonu? Ya siz bu dünyanın bir parçası mısınız?..."

TÜKETİCİ TRENDLERİ & YENİ İŞ MODELLERİ

"Teknoloji ve internet geleneksel iş modellerini değişime zorluyor. E-Ticaret, M-Ticaret, S-Ticaret farklı yaklaşımlarla karşımıza çıkıyor. Yer yer eskiye yeni bakış getiriliyor, yer yer yepyeni iş modelleri günlük yaşamların vazgeçilmezi oluyor. Gelin bu değişime göz atalım..."

PAZARLAMA VE İLETİŞİM

DİJİTAL ÇAĞDA PAZARLAMA

"Geleneksel pazarlamanın P'leri veya C'leri değişmedi, ama dijital dünyanın sundukları ve yeni jenerasyonunun tüketim alışkanlıkları pazarlamaya yeni bir pencereden bakmayı gerektiriyor. Pazarlama dünyasında neler oluyor ve bu değişime nasıl ayak uydurmalı..."

Dijital Dünyada İşveren Markalaşması

"Ortalama aynı işte kalış süresi 1950'li yıllarda 27 yıl iken, günümüzde 3-4 yıl. Sürekli dönüşümün olduğu iş dünyasında, hem İnsan Kaynakları ekiplerinin, hem de bireylerin dijital kanalları etkin kullanımı önem kazandı. İşveren Markalaşmasından, Bireysel Markalaşmaya dijital pazarlama..."

Internet VE İTİBAR YÖNETİMİ

"Markaların birinci hedefi müşteri memnuniyeti. Tüketicilerin çok daha bilinçli, bilgiye erişebilir ve sesli olduğu dijital dünyada firmaların tüketiciyi daha iyi dinlemesi ve anlaması kaçınılmaz gereklilik. Dijital dünyada müşteriyi nasıl anlamalı, iletişimi nasıl yönetmeli?..."

Dijitalde Başarıyı Ölçümleme

"Pazarlama dünyasında çok gündeme gelen, John Wanamaker'ın meşhur sözü: 'Pazarlamaya yatırdığım paranın yarısı boşa gidiyor ama hangi yarısı olduğunu bilmiyorum.'  Ama bilgi çağında, büyük data dünyasında elimizde bu kadar veri ve araç varken başarıyı ölçmek bizim elimizde..."

KİŞİSEL GELİŞİM VE İNOVASYON

İNOVASYON ve YARATICILIĞI TETİKLEMEK

"Rekabet avantajının ve farklılaşmanın yaratıcılık ve inovasyonun kesişiminden geçtiği bu dünyada bu iki kavramı yaşamımıza ve iş hayatımıza adapte etmek bir öncelik. Bireyden ekibe, ekipten şirket süreçlerine inovasyon kültürü nasıl aşılanır? Sınırlı kaynaklı bir dünyada sınır koymadan yaratıcılık nasıl mümkün? İnovasyonda süreklilik nasıl sağlanır?..."

LİDER MİSİNİZ YÖNETİCİ Mİ?

"İyi bir yönetici her zaman iyi bir lider değildir... İyi bir lider yönetici olmak zorunda değildir. Yön veren, motive eden, geliştiren bir lider olmak; sağlam bir karaktere sahip olup aynı zamanda da değişime açık olmak. Lider doğanların ve lider olanların dünyasına birlikte girelim..." 

ETKİN SUNUM TEKNİKLERİ

"İster yüzlerce dinleyicinin olduğu bir etkinlik olsun, ister özel bir müşteri toplantısı, ister şirket içi bir strateji toplantısı... İyi bir sunum performansını, kötü bir sunumdan ayıran nedir? Hazırlık aşamasından, sahne yerleşimine ve sunum anına kadar temel sunum teknikleri konumuz..."

Kariyer Üzerine SOHBET

"Conficius, 'Sevdiğiniz bir iş seçin böylece hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız.' demiş. Kariyer hakkında, yaşam hakkında söylenebilecek paylaşılabilecek çok şey var. Benim kendi kariyer serüvenimi ve kariyer gelişiminde önerilerimi paylaştığım bir mini sohbet..." 

 

(English version of this page)

mustafa_icil_etkinliksunum.jpg
2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg

Eğitim ve Seminerler


SCROLL DOWN

Eğitim ve Seminerler


 

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Hedef Kitle: Yeni medya pazarlama yöntemlerini daha iyi tanımak ve dijital/sosyal medya platformlarını daha verimli kullanmak isteyen tüm ekiplerden çalışanlar.

Eğitimin Amacı: Bu eğitimde örneklerle ve önerilerle yeni dijital platformların dinamikleri, dijital pazarlamanın önemli kavramları, 360 derece dijital stratejinin yapıtaşları ve dijitalde başarıyı ölçümleme yolları anlatılmakta. Temel hedef, “Dijital Pazarlamayı ve Sosyal Medyayı markanızı güçlendirmek ve daha çok müşteriye ulaşmak için nasıl kullanırsınız?” sorusunun yanıtını ortaya koymak.

Süre: 2 Gün

Eğitimin İçeriği:

1. Gün

Dijital Trendler

 • Yeni Teknoloji Trendleri 
  • Tüketici Davranışlarındaki Değişim
  • C Jenerasyonu
  • İş Modellerindeki Değişim 
 • Markanızın Internet Görünürlüğü ve Konumlaması
  • Müşteri Gözüyle İçerik Stratejini Oluşturmak
  • Kurumsal Web Sitesi Tasarım Yaklaşımı
  • E-Ticaret Sitesi Tasarım Yaklaşımı
 • Mobil Strateji
  • Mobil Uyumlu Web Sitesi Temelleri
  • Mobil Uygulama Yaklaşımı 
 • Sosyal Medya Platform ve Stratejileri 
  • Neden Olmalı? Nerede Olmalı? Nasıl Olmalı?
  • Sosyal Medya’nın 7 Günahı
  • Sosyal Medya İçerik Stratejisi
  • Sosyal Medya’da Etkileşimi Sağlamak
  • Sosyal Medya ve Satış (Social Selling)
  • Sosyal Medya ve CRM (Social CRM)
  • Sosyal Medya ve IK (Digital Employer Branding)
  • Sosyal Medya ve Bireyler (Employee Branding)

2. Gün

 • Online İtibar Yönetimi
  • Sosyal Medya Üzerinden Müşteri İletişimi
  • Memnuniyet ve Şikayetleri Adreslemek
 • Growth Hacking
  • Growth Hacking Kavramı ve Örnekleri
  • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Temelleri
  • E-Bülten’in Dijital Strateji’deki Yeri ve Yaklaşımları
 • Dijital Reklam
  • Temel Reklam Platformları
  • Hedefe Yönelik Reklam Planlaması (Performans / İmaj)
  • Arama Motoru Tabanlı Reklam (SEM) Temelleri 
  • Mobil Reklam Temelleri
  • Sosyal Medya Reklamları Temelleri
  • Video Reklam Temelleri 
 • Dijital Pazarlamada Başarıyı Ölçümlemek
  • Ölçümlemede Hedef Belirleme
  • Ölçümlemede Metrikler
  • Müşteri Yolculuğunun Ölçümlemesi
  • Ölçümleme Araçları
 

Pazarlamanın Temelleri ve Stratejik Planlama

Hedef Kitle: Pazarlama stratejisi ve planı oluşturma yolunda yeteneklerini geliştirmek veya pekiştirmek isteyenler. Pazarlama kökenli olan ve olmayan tüm katılımcılar için uygundur.

Eğitimin Amacı: Bu eğitim, temel pazarlama kavramlarına ve Stratejik Pazarlama Planını oluşturan yapıtaşlarına odaklanmakta. Pazarlama yaklaşım, yöntem ve ipuçlarının paylaşıldığı bu eğitimde hedef, katılımcıların pazarlama kavramlarına hakimiyetini attırmak ve uygulamalı grup çalışmaları ile stratejik pazarlama planı oluşturma sürecini anlamalarını sağlamak. 

Süre: 2 Gün

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik Plan Nedir ve Yapıtaşları 
 • Kurum Vizyon ve Misyonu
 • Şirket ve Marka İlkeleri 
 • Pazar Araştırma Yöntemleri
 • Dijitalde Pazar Takip Yöntem ve Araçları 
 • SWOT Analizi 
 • Hedef, Strateji ve Taktik İlişkisi 
 • Segmentasyon Stratejileri 
 • Rekabet Stratejileri 
 • Marka Kavramı ve Yapıtaşları 
 • Marka Konumlandırması 
 • B2B ve B2C Pazarlama Yaklaşımları 
 • Pazarlama İletişimi Teknikleri 
 • Pazarlamanın Temel Prensipleri
 

Liderlik ve Ekip Yönetimi

Hedef Kitle: Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirmek ve perçinlemek, ekiplerinin potansiyellerini ortaya çıkarmak, daha yüksek motivasyon ve enerji ile çalışmalarını sağlamak isteyen tüm yöneticiler, yönetici adayları ve kendi işini kurmak isteyen girişimciler. 

Eğitimin Amacı: Bu eğitim başarılı liderlerin temel özelliklerine, iyi bir ekip kurmanın sırlarına, ekip motivasyonunu sağlamanın gerekliliklerine, etkili performans yönetimi ile çalışanların potansiyelini açığa çıkarma yöntemlerine ve yaratıcı bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli yönetim stratejilerine odaklanmakta. 

Süre: 1 Gün

Eğitimin İçeriği:

 • Başarılı Liderlerin Özellikleri 
 • Liderlik Tarzları 
 • İşe Alım Süreçleri 
 • İş Görüşmesi İpuçları 
 • Farklı Organizasyon Yaklaşımları 
 • Kişilik Özelliklerine Göre İletişim 
 • Güven Oluşturma 
 • Ekipte Motivasyonu Sağlamak 
 • Zaman Yönetimi 
 • Performans Yönetim Süreç ve Yöntemleri 
 • Başarıyı Ödüllendirme 
 • Ekip Kariyer Planı Takibi 
 • Yaratıcılık ve İnovasyonu Tetiklemek
 

İNOVASYON VE YARATICILIĞI TETİKLEMEK

Hedef Kitle: Yöneticilerden ekip üyelerine, şirkette inovasyon kültürünü yaratacak ve yaşatacak herkes.

Eğitimin Amacı: Rekabet avantajının ve farklılaşmanın yaratıcılık ve inovasyonun kesişiminden geçtiği bu dünyada bu iki kavramı yaşamımıza ve iş hayatımıza adapte etmek bir öncelik. Seminerde işleyeceğimiz konular... Bireyden ekibe, ekipten şirket süreçlerine inovasyon kültürü nasıl aşılanır? Sınırlı kaynaklı bir dünyada sınır koymadan yaratıcılık nasıl mümkün? İnovasyonda süreklilik nasıl sağlanır? Yer yer sohbetler, yer yer uygulamalarla etkileşimli ve düşündürücü bir seminer.

Süre:  Yarım Gün

Eğitimin İçeriği:

 • İnovasyonu Anlamak
 • Yaratıcılık ile İnovasyonun İlişkisi
 • Fikir Üretme Süreci ve Yaklaşımları
 • Fikir Etkinlik Asit Testi
 • Yaratıcılığı Açığa Çıkarmak
 • Duygusal ve Analitik Engeller
 • Ekip Olarak İnovasyon
 • Karar Verme Süreç ve Yöntemleri
 • Şirket Kültüründe İnovasyon
 • İnovatif Çalışma Kültürü Yaklaşımlarına Örnekler
 • Google'ın İnovasyona Yaklaşımı
 • Kurumsal Şirketlerde Girişimcilik Ruhu
 

DİJİTAL DÜNYADA İŞVEREN MARKALAŞMASI

Hedef Kitle: Yeni medya pazarlama yöntemlerini daha iyi tanımak ve dijital/sosyal medya platformlarını daha etkin kullanmak isteyen insan kaynakları yetkilileri.

Eğitimin Amacı: Bu eğitim, gelişen dijital ve sosyal medya platformlarının etkisiyle yeniden şekillenen pazarlama ve iletişim yaklaşımlarına ve insan kaynakları ekiplerinin bu yeni dijital iletişim kanallarını işveren markalaşması süreçlerinde nasıl kullanabileceklerine odaklanmakta. Eğitimde örneklerle ve önerilerle dijital marka iletişimi stratejilerinin işveren markalaşması, çalışan markalaşması ve bireysel markalaşma alanlarında kullanımı işlenmekte.

Süre:  Yarım Gün

Eğitimin İçeriği:

 • Yeni Teknoloji Trendleri 
 • Yeni Jenerasyon ile Gelen Değişim
 • Dijital Dünyada İşveren Markalaşması
 • Dijital Dünyada Çalışan Markalaşması
 • Dijital Dünyada Bireysel Markalaşma
 • İçerik ve Mobil Stratejileri
 • Sosyal Medya Platform ve Stratejileri 
 

ETKİN Sunum Teknikleri

Hedef Kitle: Şirket içi veya şirket dışı, ufak bir ekip veya kalabalık bir seyirci kitlesi önünde daha etkin sunum yapmak isteyen herkes.

Eğitimin Amacı: Şirket içi toplantılarda, müşteri toplantılarında, etkinliklerde başarılı ve etkili bir sunum yapabilmenin hazırlıktan aktarıma kadar temel kurallarını öğretmek ve uygulamalı olarak sunum tekniklerini geliştirmek.

Süre: 1 Gün

Eğitimin İçeriği:

 • Etkinlik/Toplantı Öncesi Hazırlıklar 
 • Sunum Akışının ve İçeriğinin Planlaması 
 • Etkinlik/Toplantı Günü Sunum Öncesi Hazırlıkları 
 • Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 • Beden Dili ve Ses Kullanımı 
 • Sunum Zaman Yönetimi 
 • Beklenmedik Durumları Adreslemek 
 • Sunumda Katılımı Sağlamak ve Yönetmek
 • Kurumsal Sunumlara Hazırlık
2013_05 (YouTube Lansmani) 25.jpg

Danışmanlık


SCROLL DOWN

Danışmanlık


DANIŞMANLIK

Markanız için pazarlama ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, hayata geçirilmesi, ölçümleme ve optimizasyon sürecinde danışmanlık almak isterseniz iletişim formunu kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Markanızın gücünü ve satışlarınızı arttırmak için gerekli stratejik süreçlerde birlikte çalışabiliriz. Ayrıca yönetim, kurumsallaşma, inovasyon ve diğer iş süreçleri konusunda da strateji danışmanlığı ve yönetici mentorluğu yapmaktayım.

mustafa_icil_danismanlik.jpg
2015_05 (IACDE) 01.jpg

En Son Yazılarım


SCROLL DOWN

En Son Yazılarım


En Son Yazılarım